Afgelopen anderhalf maand konden de inwoners van Nieuwe Pekela via een enquête hun mening geven over de toekomst van Ontmoetingscentrum De Kiepe. Dit dorpshuis biedt onderdak aan allerlei verenigingen en activiteiten maar heeft ook te maken met functies die verdwijnen en hoge kosten voor energie en onderhoud. Bijna 500 mensen hebben de enquête ingevuld en dat heeft een boel informatie opgeleverd.

Duidelijk is geworden dat de inwoners van Nieuwe Pekela zeer betrokken zijn bij De Kiepe en het belangrijk vinden dat er in het dorp een dorpshuis is én blijft. De inwoners zijn ook kritisch en hebben een aantal wensen. Zo wil men graag een uitgebreider activiteitenaanbod en een sfeervol en up-to-date gebouw. Heel fijn is het dat een flink aantal inwoners heeft aangeboden als vrijwilliger te willen helpen bij diverse klussen. Zodra de coronaregels het toelaten zullen zij uitgenodigd worden om
nader kennis te maken.

Het bestuur is zeer tevreden met de input die de enquête heeft opgeleverd en wil hier graag mee aan de slag. De bedoeling is om komend jaar, in samenwerking met gemeente en inwoners, te werken aan een plan voor een toekomstbestendig dorpshuis voor Nieuwe Pekela! De resultaten van de enquête zijn hieronder te vinden.