Activiteiten in Ontmoetingscentrum "de kiepe"

 • Computerles
 • Schildercursus
 • Biljarten
 • Bibliotheek
 • Schaken
 • Vogelvereniging
 • Shantykoren
 • Peuterspeelzaal
 • Buurtzorg
 • Steunstee
 • Ouderenactiviteiten
 • Welzijnsinstelling “De Badde”
 • Muziekles
 • Kaartclub
 • Laboratorium Noord
 • Gymnastiek
 • Eetpunt “De Samenleving”
 • Buurtvereniging
 • Handwerken
 • Volksdansen
 • Rode Kruis
 • Koersbal
 • Toneelvereniging
 • EHBO
 • Bridgen
 • Nut
 • Samen Oud
 • Landbouwvereniging
 • Cliëntenraad
 • Supportvereniging
 • Vrouwen van Nu